Čo potrebuje škôlkár vedieť pri nástupe do materskej školy 

 
- ovládať hygienické návyky, vedieť sa pýtať na toaletu a samostatne ju použiť
- samostatne jesť, piť z pohára
- vysmrkať sa
- samostatne alebo s pomocou obliekať a obúvať sa, poznať si svoje veci
 
 

Zopár rád pre rodičov

 
Deti sa adaptujú na prostredie materskej školy veľmi dobre a rýchlo. Ťažšie je to s adaptáciou rodičov na materskú školu a jej režim. Keď privediete svoje dieťa do materskej školy nestojte za dverami, na chodbe, nelúčte sa dlho, nesľubujte deťom nesplniteľné, tým svojmu dieťaťu len škodíte. 
 
- s dieťaťom " preskúmajte " okolie MŠ, rozprávajte sa o materskej škole, aj  o zážitkoch z Vášho detstva
- nestrašte dieťa materskou školou, učiteľkou
- nezabudnite dieťaťu pripomenúť, že si pre neho prídete
- o zvláštnostiach dieťaťa informujte učiteľky
- komunikujte s učiteľkou o pobyte Vášho dieťaťa popoludní, nie ráno
- rozlúčte sa s dieťaťom čo najrýchlejšie, predídete plaču, zbytočným afektom dieťaťa
- nenechajte sa obmäkčiť a nevezmite plačúce dieťa domov, keď odídete z dosahu dieťa sa ukľudní
 

V MŠ nie je dovolené


- prinášať si stravu (hygienické dôvody),
- nosiť prstienky, retiazky, gorálky, maľovátka... (bezpečnostné dôvody)
- prinášať ostré, nebezpečné veci. 


Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa vo výške 12,- € sa uhrádza v termíne do 10. dňa v mesiaci.

Každé nové dieťa, ktoré nastúpi do MŠ je rodič povinný prihlásiť  v školskej jedálni ( prihlásime aj v MŠ ). Strava sa platí mesiac vopred. Šeky, alebo stravné musia byť uhradené najneskôr posledný deň v mesiaci . V opačnom prípade, po úhrade stravného po termíne Vám bude platba pripočítaná aj za minulý mesiac.

 

Odhlasovanie zo stravy :

- pondelok : ráno od 6:30 - 7:00 hod. tlefonicky na č.t. 553 38 55

- utorok - piatok : deň vopred do 14:00 hod.

- cez internet

- písomne do zošita v MŠ

 

Choré deti patria do postele, nie do škôlky .

Po celý rok sa stretávame s rôznymi obdobiami, kedy sa začnú množiť vírusové ochorenia. Na jeseň a v zime sa darí nachladnutiu a chrípke, v letných mesiacoch nás trápia rôzne brušné virózy, bolesti brucha, alebo často aj zvracanie. A všetky sú prenášané najmä v detských kolektívoch. Detský organizmus sa s chorobou vyrovnáva horšie, preto je potrebné nastaviť dieťaťu správnu liečbu hneď na začiatku a dopriať mu dostatok času na zotavenie. Mnohé mamy však chorobu svojich detí podceňujú a neváhajú ich posielať do škôlky či školy. Nie je nič horšie, ako nakazené dieťa v kolektíve zdravých detí. Stačí jedno nakazené dieťa v kolektíve a lavína chorôb sa môže začť sypať. Isto sa každá mama stretla s prípadom, kedy jej zdravé, alebo po chorobe preliečené dieťa prinieslo opäť zo škôlky, školy chorobu. Preto nečakajte ako sa začínajúca  choroba  rozvinie a hneď keď spozorujete zámky ochorenia nechajte dieťa doma. ( celý článok , zdroj : https://najmama.aktuality.sk/zdravie/zdravotne-problemy/ ).