Kalendár akcií

Fotografovanie detí

18.06.2018 17:00
Oznamujeme rodičom, že v pondelok 18.6.2018 príde do materskej školy fotograf. Prosíme mamičky, aby si deti pekne obliekli, prípadne nás upozornili, ako máme deti upraviť. Fotenie začína o 11:00 hodine. 

Výlet do ZOO v Lešnej

15.06.2018 16:54
V piatok navštívime s rodičmi  a deťmi ZOO Lešná. Školský výlet je plánovaný s deťmi a s rodičmi na celý deň. Všetky deti budú v tento deň odhlásené v materskej škole zo stravy.  Plánovaný odchod je o 7:30 h , príchod o 16 - tej hodine. Pre všetky deti je potrebný pas. Autobus bude čakať...

Krúžok anglického jazyka - ukončenie

06.06.2018 21:25
V stredu o 15:15 hod. pozývame rodičov detí navštevujúcich krúžok anglického jazyka na krátky program, ktorý si deti pripravili v anglickom jazyku.

Dopravné aktivity

06.06.2018 21:09
Na stredu 6.júna sme pripravili pre deti dopravné aktivity s príslušníkmi mestskej polície v Bytči. V tento deň si deti môžu do materskej školy priniesť bicykel, kolobežku alebo odrážadlo na dopravné aktivity. Je potrebné deťom priniesť aj ochrannú prilbu. Po krátkej besede a uzkážkach budú deti...

Kongo

05.06.2018 21:05
V utorok navštívime s deťmi zábavné centrum pre deti Kongo v Žiline. Odchod z materskej školy je plánovaný o 9:30 hod. s objednaným  autobusom od zriaďovateľa, plánovaný príchod do materskej školy je o 11:30 hod.

Návšteva hasičov v Bytči

04.06.2018 20:38
V pondelok navštívime s deťmi hasičskú stanicu v Bytči. Prosíme rodičov, aby priviedli deti do materskej školy do 8:00 hod. aby sa stihli nadesiatovať. Cestovať do Bytče budeme autobusom o 8:23 hod. Navštívime miestny hasičský zbor, ktorý si pre deti pripravil zaujímavé aktivity a ukážky. 

Deň detí

01.06.2018 20:29
Na sviatok detí sme si pozvali do našej materskej školy p.Játyho aj s jeho koníkmi. Koníky už deti dobre poznajú z vianočného lampiónového sprievodu. Poprosili sme ho, aby nás povozil po dedine na voze ťahanom koníkmi. Jazda dedinou sa deťom veľmi páčila a s radosťou si ju užívali. Ďakujeme pánovi...

Deň matiek

05.05.2018 20:15
Tento rok si Deň matiek pripomenieme v predstihu v sobotu 5. mája v kultúrnom dome v Pšurnoviciach. V pripravenom programe sa budú deti prezentovať básničkami  o mamičkách, piesňami i tancami , v ktorých deti vyjadria svoju lásku a vďačnosť svojim mamičkám. Preto prosíme mamičky, aby priviedli...

Prerušenie prevádzky

18.03.2018 15:50
Prevádzka MŠ je v dňoch 29.3.2018 a 3.4.2018 v čase veľkonočných prázdnin po dohode s rodičmi a so súhlasom zriaďovateľa Mesto Bytča prerušená.

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019

15.03.2018 19:00
Zápis detí do materskej školy Bytča Pšurnovice , č.176 je nasledovne : termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je od 2.5. 2018 do 15.5.2018.   Prijímanie detí sa uskutočňuje : -  na základe žiadosti zákonného zástupcu a s potvdením  o...
1 | 2 | 3 >>