Deň detí

01.06.2018 20:29

Na sviatok detí sme si pozvali do našej materskej školy p.Játyho aj s jeho koníkmi. Koníky už deti dobre poznajú z vianočného lampiónového sprievodu. Poprosili sme ho, aby nás povozil po dedine na voze ťahanom koníkmi. Jazda dedinou sa deťom veľmi páčila a s radosťou si ju užívali. Ďakujeme pánovi Játymu za pekný zážitok a sladké odmeny pre deti.