Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/2022.

02.09.2021 15:08

V období od 2.9.2021 je nutné riadiť sa pokynmi Ministerstva školstva uvedenými v Školskom semafore, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľa školy. Plánované rodičovské stretnutie sa podľa usmernení Ministerstva školstva neuskutoční. Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemilogických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v  šatňovom  - vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR - nosenie rúška, dezinfekcia, odstupy. Ďalej zákonný zástupca dieťaťa dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré sú upravené v dokumente Organizácia a podmienky výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Bytča  - Pšurnovice na obdobie školského roka 2021/2022 a v Školskom poriadku. Uvedené dokumenty dostanete v deň nástupu dieťaťa do materskej školy. Ďalšie informácie Vám poskytnú učiteľky v triede. Prajeme Vám úspešný vstup do nového školského roka.