Prerušeni prevádzky

23.10.2017 18:44

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude po dohode s rodičmi a zriaďovateľom počas jesenných prázdnin prerušená v dňoch : 30. a 31.10.2017. Deti nastúpia do MŠ 2.11.2017.