Prerušenie prevádzky MŠ.

22.10.2021 14:15

Na základe rozhodnutia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Žiline, odbor hygieny detí a mládeže, z dôvodu karantény sa vzdelávanie v Materskej škole Pšurnovice prerušuje od 23.10.2021 do 31.10.2021. Oficiálne rozhodnutie RÚVZ je v materskej škole k nahliadnutiu. Počas prerušenia  prevádzky sú všetky deti  a zamestnanci povinní dodržiavať  karanténne opatrenia do doby 31.10.2021. Prevádzka materskej školy začína 2.11.2021.