Prerušenie prevádzky

18.03.2018 15:50

Prevádzka MŠ je v dňoch 29.3.2018 a 3.4.2018 v čase veľkonočných prázdnin po dohode s rodičmi a so súhlasom zriaďovateľa Mesto Bytča prerušená.