Úcta k starším.

27.10.2017 15:30

Naše malé včeličky sa  v sobotu 27.10.2017 popoludní v kultúrnom dome v Pšurnoviciach prezentovali s kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Škôlkari si pre starkých pripravili krásny program. Tancom, spevom, básničkami a usmiatymi tváričkami pohladili  a potešili nejedno srdiečko. Poďakovali sa za lásku a obetavosť,  s ktorou ich babka a dedko opatrujú. Všetkým seniorom prajeme najmä veľa zdravia k tomuto krásnemu sviatku.