Vianočná besiedka

11.12.2017 17:38

Pozývame všetkých rodičov na vianočnú besiedku v našej materskej škole dňa 22.12.2017 o 15:30 h. Prosíme rodičov, aby tak ako po iné roky priniesli na besiedku s posedením vianočné koláčiky, slané koláčiky, prípadne iné pochutiny na ktorých si všetci spoločne pochutnáme. O občerstvenie, obložené chlebíčky, kávu pre rodičov a čaj pre deti sa postará výbor ZRŠ. Po besiedke a posedení Vás všetkých i celú obec pozývame na tradičný lampiónový sprievod. Zraz je pred materskou školou, podľa dohody pôjde lampiónový sprievod buď na horný alebo dolný koniec dediny. Deti bude viezť pán Játy na voze s koníkmi. Po sprievode sa budú vypúšťať balóny šťastia, preto je na Vás aby ste si ich zakúpili. Tešíme sa na Vás všetkých, na dobrú predvianočnú náladu a atmosféru.