Začiatok školského roka

31.08.2018 14:19

Milí rodičia,  skončili sa letné prázdniny a my sa opäť stretneme v materskej škole. Prevádzka MŠ v školskom roku 2018 / 2019 začína  v pondelok 3. septembra 2018. Bližšie informácie o prevádzke sa dozviete priamo v materskej škole, informácie o plánovaných aktivitách i o prevádzke materskej školy pre rodičov novoprijatých detí sa dozviete na plánovanom plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční dňa 11.9.2018 o 15,30 hod.  v materskej škole Bytča - Pšurnovice. Dieťa priveďte do triedy do 8:00 hod. aby sa stihlo pohrať, prípadne aby sa zapojilo do rannej edukačnej aktivity. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ: 041/553 35 16.