Začiatok školského roka

31.08.2021 14:19

Milí rodičia,  skončili sa letné prázdniny a my sa opäť stretneme v materskej škole. Prevádzka MŠ v školskom roku 2021 / 2022 začína  vo štvrtok 2. septembra 2021. Bližšie informácie o prevádzke sa dozviete priamo v materskej škole.     Informácie o prevádzke materskej školy pre rodičov novoprijatých detí sa dozviete v pripravených tlačivách. Dieťa priveďte do triedy do 8:00 hod. aby sa stihlo pohrať, prípadne aby sa zapojilo do rannej edukačnej aktivity. V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ: 041/553 35 16.