Zápis detí do ZŠ

15.03.2018 18:57

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na Ulici E.Lániho  a na ZŠ Ul. Mieru je v dňoch 9.4. a 10.4.2018.