Deň matiek

05.05.2018 20:15

Tento rok si Deň matiek pripomenieme v predstihu v sobotu 5. mája v kultúrnom dome v Pšurnoviciach. V pripravenom programe sa budú deti prezentovať básničkami  o mamičkách, piesňami i tancami , v ktorých deti vyjadria svoju lásku a vďačnosť svojim mamičkám. Preto prosíme mamičky, aby priviedli deti do kultúrneho domu na 14 - tu hodinu. Ďakujeme